Autismewerking: aanpak

De autismewerking wordt in de drie opleidingsvormen gecoördineerd door een interne autismecoördinator met als specifieke taken:

 

 • Intake van leerlingen met ASS in functie van een goede beeldvorming.
 • Observatie van leerlingen met ASS.
 • Aanwezigheid op klassenraden van leerlingen ASS.
 • Aanwezigheid op oudercontacten van leerlingen met ASS.
 • Deelname aan de cel leerlingenbegeleiding vanuit de doelgroep leerlingen met ASS.
 • Ondersteuning en begeleiding van leerkrachten binnen de autismewerking.
 • Voorzitten van de vakwerkgroep autisme in functie van de evaluatie, bijsturing en opvolging van de autismewerking.

Leeromgeving

Leerlingen met ASS hebben nood aan een aangepaste leeromgeving.

Binnen de pedagogische eenheden wordt er afhankelijk van het niveau/de opleidingsvorm en de specifieke onderwijsbehoeften van elke individuele leerling in bepaalde mate gezorgd voor:

 • Verduidelijking in de ruimte (indeling lokaal, vaste plaats, eigen werkhoek).
 • Verduidelijking in de tijd (agenda, lessenrooster, weekschema, dagschema, time timer).
 • Verduidelijking in de organisatie (aanleertafel, stappenplan, lay-out van werkbladen).
 • Visualisatie met concreet materiaal, foto’s, prenten, woorden.

 aanpak autismespectrumstoornis

Individuele begeleiding

Voor de leerlingen met ASS kan er volgens hun individuele noden op hun niveau een individuele begeleiding voorzien worden:

 • Specifieke ondersteuning binnen bepaalde activiteiten op vlak van zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, opleidingsspecifieke vaardigheden en zelfbeeldvorming.
 • Individuele therapie vanuit verschillende disciplines.
 • Extra begeleiding tijdens werkplekleren.
 • Bijkomende opvolging tijdens de stageperiodes.

Pauze

Voor de leerlingen met ASS wordt de pauze indien nodig op een specifieke manier georganiseerd:

 • De rustige zone op de speelplaats is toegankelijk voor leerlingen met ASS uit  opleidingsvorm 1 en mits advies van de klassenraad ook mogelijk voor leerlingen met ASS uit andere opleidingsvormen.
 • De stille pauze (pauze onder toezicht in een lokaal) is toegankelijk voor leerlingen met ASS uit alle opleidingsvormen in overleg  met de klassenraad.