Individuele begeleiding

Voor de leerlingen met ASS kan er volgens hun individuele noden op hun niveau een individuele begeleiding voorzien worden:

  • Specifieke ondersteuning binnen bepaalde activiteiten op vlak van zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, opleidingsspecifieke vaardigheden en zelfbeeldvorming
  • Individuele therapie vanuit verschillende disciplines
  • Extra begeleiding tijdens werkplekleren
  • Bijkomende opvolging tijdens de stageperiodes

Individuele begeleiding