Pauze

Voor de leerlingen met ASS wordt de pauze indien nodig op een specifieke manier georganiseerd:

  • De rustige zone op de speelplaats is toegankelijk voor leerlingen met ASS uit  opleidingsvorm 1 en mits advies van de klassenraad ook mogelijk voor leerlingen met ASS uit andere opleidingsvormen.

 

  • De stille pauze (pauze onder toezicht in een lokaal) is toegankelijk voor leerlingen met ASS uit alle opleidingsvormen in overleg  met de klassenraad.