Type 9 - OV1, OV2, OV3

Voor leerlingen met een verslag M-decreet en een diagnose ASS (autismespectrumstoornis), zonder verstandelijke beperking.

Opleidingsvorm 1: bereidt voor op zinvolle dagbesteding en/of begeleid werk.

Opleidingsvorm 2: bereidt voor op aangepaste tewerkstelling (maatwerkbedrijf).

Opleidingsvorm 3: gericht op het behalen van een getuigschrift beroepsonderwijs tweede graad en een tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

De einddoelstelling van OV1, 2 en 3 type 9 wordt in IVIO Binnenhof nagestreefd door middel van een aangepaste autismewerking met specifiek opgeleid personeel binnen een multidisciplinair team. Daarbij werken we handelingsgericht en houden we rekening met specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling. Deze auti-aanpak situeert zich op niveau van de school, de klas en het individu.

IVIO Binnenhof biedt binnen OV3 de opleidingen Winkelhulp, Logistiek assistent en Professionele schoonmaak.

Infofiche Type9 - OV1

Infofiche Type9 - OV2

Infofiche Type9 - OV3