Doelgroep

IVIO Binnenhof is een school (externaat) voor buitengewoon secundair onderwijs gericht naar jongeren tussen 13 en 21 jaar met diverse specifieke onderwijsbehoeften.

Type basisaanbod

Voor leerlingen met een verslag M-decreet, waarvoor de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn.

Type 1

Opleidingsvorm 3: voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking die vóór de start van het M-decreet een attest type 1 hebben.

Type 2

Opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2: voor leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking.

Type 9

Opleidingsvorm 1, 2, 3 en 4: voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS), zonder verstandelijke beperking.

Ondersteuningsnetwerk

IVIO Binnenhof als partner binnen ondersteuningsnetwerk ‘diverGENT’.

Het netwerk biedt ondersteuning voor leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag type basisaanbod, type 3, type 7 (STOS) en type 9.

Expertisenetwerk - Type2

Het netwerk biedt ondersteuning aan leerlingen met een verstandelijke beperking (type 2) die schoollopen in het gewoon onderwijs en daarbij een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen.