Doelgroep

IVIO Binnenhof is een school (externaat) voor buitengewoon secundair onderwijs gericht naar jongeren tussen 13 en 21 jaar met diverse specifieke onderwijsbehoeften.

 

Type basisaanbod

Voor leerlingen met een verslag M-decreet, waarvoor de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn.

Type 1

Opleidingsvorm 3: voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking die vóór de start van het M-decreet een attest type 1 hebben.

Type 2

Opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2: voor leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking.

Type 9

Opleidingsvorm 1, 2, 3 en 4: voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS), zonder verstandelijke beperking.

GON

Geïntegreerd onderwijs (GON): voor leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag.

ION

Inclusief onderwijs (ION): voor leerlingen in het gewoon onderwijs met een verslag/attest type 2.