ivio-binnnehof

Doelgroep

IVIO Binnenhof is een school (externaat) voor buitengewoon secundair onderwijs gericht naar jongeren tussen 13 en 21 jaar met diverse specifieke onderwijsbehoeften.

 

Type basisaanbod

Voor leerlingen met een verslag M-decreet, waarvoor de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn.

Type 1

Opleidingsvorm 3: voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking die vóór de start van het M-decreet een attest type 1 hebben.

Type 2

Opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2: voor leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking.

Type 9

Opleidingsvorm 1, 2, 3 en 4: voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS), zonder verstandelijke beperking.

GON

Geïntegreerd onderwijs (GON): voor leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag.

ION

Inclusief onderwijs (ION): voor leerlingen in het gewoon onderwijs met een verslag/attest type 2.