Missie

IVIO Binnenhof biedt onderwijs en opvoeding aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarbij wordt ingezet op een traject op maat, met aandacht voor de individuele noden en behoeften van elke jongere.

De school wil jongeren begeleiden op hun weg naar volwassenheid en op hun zoektocht naar een plaats in de samenleving. We bereiden hen voor op tewerkstelling of dagbesteding en zetten daarbij maximaal in op gekwalificeerde uitstroom en warme overdracht naar (maat)werk en/of leefsituatie.

Dit doen we vanuit het geloof dat ieder mens boeiend en de moeite waard is.