Samenwerking

 


 

http://www.sg-edithstein.be/

Scholengemeenschap Edith Stein
p/a Reep 4
9000 GENT

 

Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) regio Gent, 

Marialand 29, 9000 Gent, tel. 09/277 83 40

 

http://www.vclbgent.be/

Het CLB biedt hulp aan ouders en leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Een vertegenwoordiger van dit centrum woont de klassenraden bij, doet bijkomende onderzoeken waar nodig en heeft een eigen inbreng in de uitvoering van het schoolwerkplan.
Het CLB begeleidt de leerlingen ook op medisch vlak en staat de school bij in het geven van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsopvoeding.

 

 

 

Revalidatiecentrum Impuls, 

K.L. Dierickstraat 30, 9000 Gent, tel. 09/225 22 01

 Centrum voor ambulante revalidate Impuls

http://www.centrumimpuls.be/

De school werkt nauw samen met het revalidatiecentrum IMPULS. 
Dit is gelegen naast de school. Langs onze speelplaats komen de kinderen in de gebouwen van het revalidatiecentrum. Voor ouders is de officiële ingang K.L. Dierickxstraat 30.  

WAT? 

Het revalidatiecentrum geeft bijkomende hulp aan kinderen die naast buitengewoon onderwijs nog extra ondersteuning nodig hebben. 
 
Een 40-tal kinderen volgt er revalidatie tijdens de schooluren. 
Ze kunnen er begeleid worden door artsen (een pediater en een kinderpsychiater), therapeuten (logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologisch assistenten), psychologen, een orthopedagoge en een maatschappelijk assistente.