Schoolteam

 

schoolteam

Een gemotiveerd schoolteam dat door voortdurende nascholing een grote deskundigheid nastreeft.     

Directeur : Isabelle De Clercq

Adjunct-directeur: Kristien De Meyer

Technisch adviseur coördinator: Ann Meuleman

Zorgteam: maatschappelijk werker, orthopedagoog, psycholoog

Preventie adviseur

Technisch adviseurs OV2 en OV3

Coördinatoren: autismecoördinator, coördinatoren ASV, GOK-coördinatoren, ICT-coördinator

Teamcoaches OV4

Mentoren 

Onderwijzend personeel

Paramedisch personeel

Opvoeders en administratief personeel

Onderhoudspersoneel