Opleidingsvorm 3

Opleidingsvorm 3:  voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking die vóór de start van het M-decreet een attest type 1 OV3 hebben.

Binnen opleidingsvorm 3 bieden we drie opleidingen aan:

  •  Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen
  •  Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak
  •  Winkelhulp


Deze opleidingen bestaan uit een observatiefase, een opleidingsfase en een kwalificatiefase.

Na de gevolgde opleiding kan gekozen worden voor een integratiefase, Alternerende beroepsopleiding (ABO) 

Het aanbod van Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV) is zeer praktisch en functioneel. De lessen zijn erop gericht om de leerlingen alle kansen te geven om optimaal te functioneren in de maatschappij. 
Ze sluiten nauw aan bij de lessen Beroepsgerichte Vorming (BGV). Deze activiteiten hebben als doel de vaardigheden eigen aan de opleiding aan te leren en in te oefenen.

Er is bijzondere aandacht voor:

·       instrumenteel verrijkings-programma (IVP)

·       relationele vorming

·       leefsleutels

·      aanleren van computer-vaardigheden

·       leeruitstappen

 

 

Winkelhof

Infofiche opleidingsvorm 3