Opleidingsvorm 2

Opleidingsvorm 2 bereidt voor op een beschermde tewerkstelling.

Binnen opleidingsvorm 2 bieden we een algemene en sociale vorming en een beroepsgerichte vorming.

De opleiding is opgedeeld in 2 fasen:

  • In fase 1 worden schoolse- en functionele vaardigheden aangeleerd en verder ingeoefend via thema’s, om zo de eigen leefwereld beter te leren kennen. Tijdens fase 1 krijgen de leerlingen tijdens de lessen beroepsgerichte vorming technieken en vaardigheden aangeleerd.

         

  • In fase 2 oefenen de leerlingen de technieken en vaardigheden in de klas, tijdens het werkplekleren en tijdens individuele stages om zich zo voor te bereiden op een tewerkstelling op maat.

                                                                   

   

De klassenraad, bijgestaan door het CLB (centrum leerlingenbegeleiding) bepaalt de duur van elke fase.

Kleine klasgroepen bieden de mogelijkheid tot individueel werken met de leerlingen. Aangepast leermateriaal beantwoordt aan de individuele noden van de leerlingen en bevordert de sociale vaardigheden en de denkvaardigheden.

Het aanbod van Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV) is zeer functioneel. De lessen zijn gericht om de leerlingen alle kansen te geven om optimaal te functioneren in de maatschappij.

Ze sluiten nauw aan bij de lessen Beroepsgerichte Vorming (BGV). Deze activiteit heeft als doel de technieken en vaardigheden aan te leren en in te oefenen.

Er is bijzondere aandacht voor:

  •  omgaan met anderen
  • attitude vorming
  •  taalklas
  • individueel leertraject 

 

 

Infofiche opleidingsvorm 2