Type 9 - OV4

 

Type 9 opleidingsvorm 4 richt zich naar jongeren met een normale begaafdheid en de diagnose autismespectrumstoornis (ASS). De doelstelling is het behalen van een diploma of getuigschrift volgens de eindtermen en ontwikkelingsdoelen conform het gewoon secundair onderwijs.

De Passerel

Het project ‘de Passerel’ is een samenwerkingsverband binnen scholengemeenschap Edith Stein. De Passerel biedt inclusief onderwijs op maat, voor leerlingen met een verslag M-decreet type 9 OV4, zowel voor de A-stroom als voor de B-stroom.

A-stroom

B-stroom