Type 9 - OV4

Type 9, OV4 is gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift op basis van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen conform het gewoon secundair onderwijs. Op basis van de specifieke onderwijsbehoeften wordt een individuele aanpak en begeleiding in autisme uitgewerkt. OV4 wordt georganiseerd in samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs.

Voor wie?

Voor leerlingen die beschikken over een verslag type 9, opleidingsvorm 4 uitgereikt door het CLB.

Doelstelling?

De leerlingen worden voorbereid op een verdere studie in het hoger onderwijs of een tewerkstelling in het gewoon arbeidsmilieu.

Organisatie?

Schooljaar 2017-2018:

1A: campus IVV Sint-Vincentius

1B: campus IVIO Binnenhof

Schooljaar 2018-2019:

systematische uitbreiding van de studierichtingen.

Sterktes?

  • Opgeleid personeel
  • Autismespecifieke aanpak
  • Inzet op schoolse- én sociale vaardigheden
  • Samenwerking met het gewoon secundair onderwijs
  • Kleinschaligheid
  • Nauwe samenwerking met ouders, CLB en externen

Infofiche