Type basisaanbod

Voor leerlingen met een verslag M-decreet, waarvoor de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn. Er wordt gekozen voor het buitengewoon onderwijs.

We bieden onderwijs en vorming aan op maat, waarbij we rekening houden met de noden van elke leerling. We observeren en evalueren grondig en regelmatig.

Om op maat van de leerling te kunnen werken, kiezen we er van bij de start voor om te werken met niveaugroepen, zowel voor taal en rekenen als voor de beroepsgerichte vorming.

Afhankelijk van hun mogelijkheden en specifieke onderwijsbehoeften:

1. De leerling keert terug naar het gewoon onderwijs.

 

In dat geval werken we samen met het gewoon onderwijs om de overstap voor te bereiden. Daarbij beperken we ons niet tot de eigen studiegebieden.

De overstap kan ondersteund worden door terugkeer-GON.

 

2.    De leerling volgt verder het traject buitengewoon onderwijs.

 

Er wordt gewerkt aan het behalen van een getuigschrift

beroepsonderwijs (tweede graad).

 

Leerlingen kunnen kiezen voor de opleidingen:

§  logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

§  onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak

§  winkelhulp